Millenniumdoelen

De Blote Voeten Tocht levert een bijdrage aan de millenniumdoelen 4 en 5: “in 2015 is kindersterfte sterk afgenomen” en “in 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap”.

De missie van het Fistula Hospital is het opereren van obstetrische fistels. Daarmee geven ze wanhopige meisjes en vrouwen uitzicht op een menswaardig leven. Het ziekenhuis weet, net als ieder ander, dat voorkomen beter is dan genezen.

Naast het hoofdziekenhuis in Addis Ababa worden er ook operaties uitgevoerd in vijf buitenklinieken. De vijfde kliniek, die in Metu, is vorig jaar geopend en voor een groot gedeelte gefinancierd door de Stichting Hamlin Fistula Nederland. Voor alle ziekenhuizen geldt dat preventie en voorlichting hoog op de agenda staan. Het is om die reden dat het Hamlin Fistula Hospital ook een school voor verloskundigen heeft.

De afgestudeerde verloskundigen hebben als taak vrouwen voor te lichten en bij te staan tijdens hun zwangerschap en bevalling. Ex-fistulapatiënten die nazorg nodig hebben of opnieuw in verwachting zijn, kunnen aankloppen bij een van de Hamlin klinieken. Het is de bedoeling dat er op den duur een heel netwerk van buitenklinieken in Ethiopië bestaat. Ook wordt er ingezet op hulp aan andere landen. Een van die landen is Afghanistan.

Het Fistula Hospital bestaat al tientallen jaren en is in die tijd uitgegroeid tot een kenniscentrum van formaat. Vrijwel dagelijks komen bezoekers uit de hele wereld hun licht opsteken in het ziekenhuis. Oprichtster Catherine Hamlin (93) opereert nog steeds en werd vorig jaar genomineerd voor de Nobel prijs.